Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение за класирани кандидати, участвали в Първи етап на Процедура-3 за подбор на персонал по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник”, по Процедура BG05M9OP001-2.101″Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3