Допълнена информация по приложение №2  за ИП за “Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване” в съществуваща сграда на “Заваръчни машини”