Съобщение за постъпил проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води “Рударци”