Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-626/27.10.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.: