Заповед № 1522/26.10.2020г. относно събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г.