ЗАПОВЕД №1516/23.10.2020 За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Перник