РестАРТ фест ще бъде част от съпътстващата програма за празника на Перник