ОБЯВЛЕНИЕ – ПУП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар