„Топлофикация – Перник“ АД има инвестиционно предложение за „Доставка и въвеждане на три броя когенерационни мощности с гориво природен газ “ в горивната инсталация на „Топлофикация – Перник“ АД“