СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ОБЩИНА ПЕРНИК