СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“, ОБЩИНА ПЕРНИК