Обява за конкурс за длъжността – Началник на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство“,