Заповед №850 за премахване на обект на ул. “Търговска”