Обявление за обществено обсъждане във връзка с нвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, което ще се проведе на 03.07.2020 г.