Заповед №829 за премахване на сграда в кв. “Изток”