Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността – началник отдел „Счетоводство“, той и гл. счетоводител, Община Перник (на осн. Чл. 21, ал.1 и ал.4 от НПКПМДСл)