Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Перник 2007-2011г.