Започва събирането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2020 година