Уведомление за принудително премахване на сграда в с.Дивотино