Община Перник извършва подмяна на уличното осветление в централна градска част