Въвеждане на временна организация на движението покрай сградата на ОУ “Св. И. Рилски” и ПМГ “Христо Смирненски”