Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение на фирма “Инфракорек Строй” ЕЕОД