ОИЦ – Перник организира граждански диалог на тема: „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“