От местната приходна агенция в Перник приканват гражданите да платят задълженията си в срок и да избегнат санкции