Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. павилиони – общинска собственост