Обявление за назначаване на служители на трудов договор в отдел ” Инвестиционно проектиране и контрол по строителството” на длъжноста : Главен експерт