Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността – главен експерт в отдел “Строителство и инфраструктура” , Община Перник