Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 6, ал.10,т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – фирма „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД има инвестиционно предложение за „Монтаж на инсталация за производство на асфалтови смеси“, намираща се в ПИ 55871.510.8585 по КК на гр. Перник, община Перник