Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС