Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ЦПЛР – Ученическо общежитие гр.Перник , в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджет , изпълняващ делегиран бюджет, публикува утвърдения бюджет за 2018г. и отчета по изпълнението му за първото тримесечие на 2018г. в съотвествие с разпоредбите на чл.290 , ал.3 от Закона за предучилищното и уилищното образование / ЗПУО/