Съобщение относно публично обявяване на заявление от “Златна роза” ООД , гр.Перник , община Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения