Инвестиционно предложение на ” Монтаж Строителни Конструкции” АД