Обявление за назначаване на служители на трудов договор в отдел “Строителство и инфраструктура” , Общинска администрация – Перник – гр.Перник , пл.”Св. Иван Рилски” №1А , на следната длъжност: Главен експерт – В и К инженер – 1бр.