Съобщение за среща с ръководителите на здравни заведения на територията на община Перник