Покана за провеждане на обществено обсъждане на Проект за Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове в град Перник и кметствата на територията на Община Перник