Заповед №1393/08.08.2017 на основание на чл.44,ал2 от закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)