Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ЗАПОВЕД № 1372 гр. Перник, 04.08. 2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 3 и ал. 4 и гл. IX от НПУРОИ и решение № 557/ 15.06.2017 г. на Общински съвет – Перник