Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ПОКАНА за ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по Проект BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“