Тържествено и емоционално беше представянето на “Васил Левски в изкуството”