Слънчеви усмивки, забавни песни, танци и игри изпъстриха днешния Ден на детето в Перник