Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл. 6, ал.10,т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Топлофикация Перник“ АД има инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на съществуващо депо за сгуропепелна маса „Кудин дол“