Писмо относно третиране на култура пшеница с препарати Циклон и Трибе 75 ВГ срещу плевели , в землището на гр.Перник , кв. Радина чешма , местност “Пернишки рид” и “Гълъбов рид”