Община Перник с комплексен подход за разрешаването на проблема за липса на кофи и бобри