Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за публично обсъждане oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник, за определяне на цена за депониране на 1 тон промишлен отпадък, постъпил в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Перник