Обявление по реда на чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА)- относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник