Перник домакин на изложението “Подкрепяме българското”