СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК”