Изграждането на велоалеята в Перник напредва, кметът направи изненадваща инспекция