Данни на въздуха за месец август – финни прахови частици и серен диоксид