Съобщение във връзка с отбелязването на Световен ден на здравето и празник на Здравния работник в България.